ỚT CHUÔNG - Công Ty Cổ Phần Goods Link

ỚT CHUÔNG - Công Ty Cổ Phần Goods Link

ỚT CHUÔNG - Công Ty Cổ Phần Goods Link

ỚT CHUÔNG - Công Ty Cổ Phần Goods Link

ỚT CHUÔNG - Công Ty Cổ Phần Goods Link
ỚT CHUÔNG - Công Ty Cổ Phần Goods Link

ỚT CHUÔNG

Ớt chuông được trồng rất nhiều ở huyện Đức Trọng. Nó có hình quả chuông và có ba hoặc bốn thùy. Ớt đỏ chứa nhiều dinh dưỡng nhất, vì chúng được ở trên cây lâu nhất. Ớt xanh được thu hoạch sớm hơn, trước khi chúng có cơ hội chuyển sang màu vàng, cam và sau đó là màu đỏ.

Đặc điểm kỹ thuật: Đỏ, vàng, xanh

Kích thước: 4 - 5 trái / kg

Đóng gói: trong thùng 5 /1 0 kg.
Liên hệ
Thông tin chi tiết
Bình luận
Ớt chuông được trồng rất nhiều ở huyện Đức Trọng. Nó có hình quả chuông và có ba hoặc bốn thùy. Ớt đỏ chứa nhiều dinh dưỡng nhất, vì chúng được ở trên cây lâu nhất. Ớt xanh được thu hoạch sớm hơn, trước khi chúng có cơ hội chuyển sang màu vàng, cam và sau đó là màu đỏ.

Đặc điểm kỹ thuật: Đỏ, vàng, xanh

Kích thước: 4 - 5 trái / kg

Đóng gói: trong thùng 5 /1 0 kg.
Sản phẩm cùng loại
Hotline tư vấn miễn phí: (+84) 3636 6481
Top